ładowanie

Polityka dotycząca ochrony osób niepełnosprawnych (Disabled People’s Protection Policy, DPPP)

Polityka dotycząca ochrony osób niepełnosprawnych (Disabled People’s Protection Policy, DPPP)

Nieustannie pracujemy nad poprawą dostępu do naszych pociągów i peronów. Nasza polityka dotycząca ochrony osób niepełnosprawnych (DPPP) określa działania mające na celu pomoc osobom niepełnosprawnym i pasażerom potrzebującym asysty przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu.

Nasza polityka dotycząca ochrony osób niepełnosprawnych została zatwierdzona przez Zarząd dróg i kolei (ORR).

Podlega ona corocznemu przeglądowi, a każda zmiana konsultowana jest z kluczowymi zainteresowanymi stronami i zatwierdzana jest przez ORR.

Tutaj możesz pobrać przewodniki po zasadach: 

Polityka dotycząca ochrony osób niepełnosprawnych